Kế hoạch / Điều phối viên xuất khẩu

Tháng 8 03, 2020

 

Dự án Nấm Hà Lan đang tìm kiếm một Điều phối viên / Điều phối viên xuất khẩu

Mô tả công việc Planne

 

Để biết thêm chi tiết và mô tả công việc bằng tiếng Hà Lan, xin vui lòng bấm vào nhấn vào đây.

 

Cookie giúp chúng tôi dễ dàng cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi hơn. Với việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng cookie.