Nấm Sò vua, một chất thay thế tuyệt vời cho thịt

Tháng 1 20, 2021

Ngày nay trong vai trò chính: Nấm Sò vua hay còn gọi là Eryngii. Nấm này phát triển trên chất nền mùn cưa mà sợi nấm được thêm vào. Ngay sau khi nấm Sò vua bắt đầu phát triển, các túi được mở ra để chúng có thể phát triển đầy đủ. Khi chúng đã phát triển đầy đủ, nấm được thu hoạch bằng tay. Nấm Sò vua làm rất tốt công việc vào bếp. Và bởi vì nguồn chất xơ, protein, vitamin và khoáng chất của nó, nấm này là một bổ sung lành mạnh cho bất kỳ món ăn nào và cũng là một thay thế tuyệt vời cho thịt ♥

Cookie giúp chúng tôi dễ dàng cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi hơn. Với việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng cookie.