Tăng sản lượng nấm của Đức

Tháng 3 28, 2018

Tại Đức, việc sản xuất nấm tươi đã tăng đáng kể, trong thời gian 8 từ 2008 đến 2016 khối lượng đã tăng từ 57,000 tấn lên 70,000 tấn. Sự tiến triển này được củng cố thêm vào năm ngoái, với 76,000 tấn theo ước tính mới nhất. Tiêu dùng trong nước cũng tăng lên: trung bình là 1.60 kg / người trong 2008 và 1.91 kg / người ở 2016, số liệu cho nấm tươi từ sản xuất của Đức. Bao gồm tất cả các loại nấm, tươi và đóng hộp, trong nước và nhập khẩu, mức tiêu thụ trung bình là 3.03 kg / đầu người. Theo dữ liệu được xử lý bởi AMI thay mặt cho BDC (Bundes Deutscher Mushroom- und Kulturpilzanbauer eV) Liên đoàn các nhà sản xuất nấm Đức.

nguồn: der-champignon.de