Lịch sự kiện

Các sự kiện và khóa học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Địa Chỉ Phân loại
Fruit Logistica Thứ tư Tháng Hai 07 2024 Thứ sáu Tháng Hai 09 2024 Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin Sự Kiện
Đại hội ISMS lần thứ 20 và Hội nghị Nấm Bắc Mỹ lần thứ 26 Thứ hai Tháng hai 26 2024 Thứ năm Tháng Hai 29 2024 Las Vegas, Mỹ Sự Kiện
Ngày nấm quốc tế Trung Quốc 2024 Thứ hai Tháng Tư 22 2024 Thứ tư Tháng tư 24 2024 Trung tâm C&E Hạ Môn Fliport, Trung Quốc Sự Kiện
Cookie giúp chúng tôi dễ dàng cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi hơn. Với việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng cookie.