tuyển

tuyển

Hoạt động kinh doanh của GROWTIME đang nhanh chóng mở rộng. Trong vòng hai tháng qua, sản phẩm của chúng tôi (xe tải hái nấm) đã đến được nhiều quốc gia như Canada, Vương quốc Anh và Israel. Do các hợp đồng mới, lớn, chúng tôi đang tìm kiếm các chuyên gia có kinh nghiệm để giúp sản xuất thiết bị nấm của chúng tôi, bao gồm cả sản phẩm chủ lực của chúng tôi - xe tải hái nấm.…
Nếu bạn có một công việc mở, hoặc nhiều hơn một công ty của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. cung cấp cho bạn không gian trên nền tảng của chúng tôi để tìm ứng viên của bạn.
Cookie giúp chúng tôi dễ dàng cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi hơn. Với việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi sử dụng cookie.